Vineyard BeNeLux Leaders Conference

Map Unavailable
Date:  
Fri, 20 October - Sat, 21 October  
Time:  
All Day hour  
Location:  
 

Wij hopen deze data in je agenda wilt noteren (als je dat al niet gedaan hebt). De Vineyard BeNeLux Leiders retreat zal plaatshebben op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober.

Het thema zal zijn: 'Het Koninkrijk demonsteren, de balans tussen woorden en werken'. Costa Mitchell heeft onze uitnodiging aanvaard om hoofdspreker op deze retreat te zijn. Costa & Lorraine hebben al decennia lang de Vineyard familie in Zuid-Afrika gediend. Costa zal, vanuit een rijkdom aan ervaring spreken over de uitdaging om de 'doing the stuff'-opdracht te vervullen op alle manieren waarop Jezus bedoelde dat we met Zijn 'stuff' bezig zouden zijn.

Dit jaar heeft Vineyard Brussel ons het vriendelijke aanbod gedaan om de jaarlijkse leidersretreat in hun gebouw te ontvangen. We zijn daar dankbaar voor en maken graag gebruik van hun aanbod. We raden je aan om te overwegen om met je team een nachtje te blijven slapen.

Wil je alsjeblieft al je Vineyard leiders en potentiële leiders op de hoogte brengen van en uitnodigen voor de retreat? De retreat is bedoeld om Vineyard mensen toe te rusten die in onze gemeenten dienen of willen leren dienen in enige vorm van leiderschap.

DE RETREAT IS GRATIS. DEELNEMERS MOETEN ZICH WEL REGISTEREN.

Klik hier alsjeblieft om te registeren!

We zien er naar uit je te ontmoeten! Marian & Menno Helmus (ND's)
Please SAVE THE DATE (if you have not already done so). The Vineyard BeNeLux Leaders retreat will take place on Friday October 20th and Saturday October 21st.

The theme will be: 'Demonstrating the Kingdom, the balance between words and works'. Costa Mitchell has accepted our invitation to be the main speakers. Costa & Lorraine have been serving the Vineyard Family in South Africa for decades. Costa will be sharing from a wealth of experience about the challenge of 'doing the stuff' in all the ways Jesus intended us to be doing His 'stuff'.

This year Vineyard Brussels graciously offered to host our annual leaders retreat in their facilities. We have gratefully accepted their offer. May we suggest you consider staying over with your teams?

Please inform and bring all your Vineyard leaders and potential leaders to the conference. The conference is aiming to equip the ones in our Vineyard churches that serve or wish to learn to serve in any leadership capacity.

THE EVENT IS FREE OF CHARGE. YOU WILL NEED TO REGISTER TO PARTICIPATE.

Please click here to register!

We look forward to meeting you! Marian & Menno Helmus (ND's)


Upcoming activities

 • Vineyard Benelux Leaders Retreat 2018

  Date:  
  Fri, 26 October - Sat, 27 October
  Time:  
  All Day  
  Location:  
   
  View activity »